Småföretagarförsäkring

Teckna Småföretagarförsäkring från Länsförsäkringar:
Länsförsäkringars Småföretagarförsäkring som har landets lägsta självrisk – 1 400 kr.

I försäkringspaketet ingår:

Egendomsförsäkring

Vattenläckor, brand, stöld, inbrott, elskador, skadegörelse – listan på vad ditt företag kan råka ut för är lång. Egendomsförsäkringen täcker kostnaderna om olyckan sker.

Avbrottsförsäkring

Ger ersättning för de kostnader eller förluster som kan uppstå på grund av ett avbrott i verksamheten efter tex en brand eller vattenskada.

Ansvarsförsäkring

Skadestånd från kunder, uppdragsgivare eller leverantörer kan bli en riktigt kostsamt historia och innebära stora konsekvenser för dig som företagare. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart och vi betalar skadestånd till en ersättning upp till tio miljoner kronor.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader vid en tvist gällande verksamheten.

För att räknas som småföretagare ska företaget ha max 5 anställda och omsätta 5 miljoner kr.

Teckna småföretagarförsäkringen här