Drulleförsäkring

Vad är drulleförsäkring?

En drulleförsäkring är samma sak som en ansvarsförsäkring som är den term man oftast använder i försäkringssammanhang. En drulleförsäkring täcker olyckor du eller någon annan i ditt hushåll orsakar som drabbar andra genom vårdslöshet, klumpighet eller att du är oaktsam.  En drulleförsäkring ingår i alla hemförsäkringar och villaförsäkringar. Tänk på att du bör ha en separat drulleförsäkring för din bil.

Teckna drulleförsäkring

Hos Trygg-Hansa kan du nu teckna bilförsäkring där drulleförsäkringen ingår. För att göra det kan du kilcka på bannern nedanför.